vrijdag 24 augustus 2012

Uw conflict met een ander is niet uw conflict met een ander

Wrijving, pesterijen, ondermijning, onvrede

Binnen elk sociaal verband is wel eens wrijving, zijn er pesterijen, onvrede over elkaars gedrag en ondermijning van elkaars prestaties. De levensvreugde wordt hier over het algemeen niet door vergroot. De aandacht voor elkaar, je gezin, de mensen van wie je houdt, je studie, je werk, lijdt eronder. Eigenlijk zijn we meer gebaat bij harmonie in ons leven.

Hoe kan wrijving ontstaan? 

Hoe kan een zakelijk meningsverschil, gebaseerd op redelijke argumenten, toch veranderen in een emotionele situatie waarin de man (of vrouw) niet gespaard wordt. Hoe kan een liefdevolle broer toch pisnijdig worden op zijn lieve zusje, hoe kan je schat van een man toch opeens in woede tegen je te keer gaan? Eigenlijk een makkelijk te beantwoorden vraag. Omdat datgene dat zich publiekelijk afspeelt, dat wat zichtbaar is voor eenieder, slechts een gedeelte is van wat er zich in totaliteit afspeelt. In de privésfeer, onuitgesproken, gebeurt zoveel meer. Omdat het zich afspeelt in de privésfeer is er nauwelijks grip op te krijgen of begrip voor op te brengen.

Er ontstaan ingewikkelde constellaties, misvattingen, interpretaties en aannames die bij iedere betrokkene weer anders zijn. Ontelbare variabelen, een chaos aan ideeën en iedereen denkt, intussen, dat hij het over hetzelfde heeft als de ander. Het is niet wonderlijk dat er conflicten zijn, het is wonderlijk dat ze er juist heel vaak niet zijn.

Valt hier nog een touw aan vast te knopen

Ja, de chaos terug te brengen tot ordening en eenvoud. Dit betekent dat je de situatie induikt, de golfjes aan de oppervlakte even laat voor wat ze zijn en op zoek gaat naar de stromingen die dieper liggen. Hierbij ga ik uit van het basisprincipe dat oorzaak en gevolg bij het individu ligt. Oftewel: het is niet jouw uitspraak die mij raakt en waar ik heftig op reageer, nee, het is 'iets' in mij dat geactiveerd wordt. Onvrede met je omgeving en met de ander, is herleidbaar tot onvrede in jezelf. Jij bent degene die het ervaart.

De emotie die bij je opkomt is een signaal. Het signaal is geactiveerd door een ander. In plaats van die ander een boze blik te geven, zou je de ander kunnen bedanken voor het feit dat hij of zij een pijnpuntje heeft blootgelegd waar je nu lekker aan kunt werken.

Gevoel is secundair

Gevoel is secundair betekent dat het gevoel een gevolg is van een overtuiging. Als je ergens door geraakt wordt, dan is dat een signaal dat er een overtuiging wordt aangesproken. Hoewel de gevoelens regelmatig heftig aan de oppervlakte liggen, doen de overtuigingen dat niet. Overtuigingen moeten soms in een moeizaam proces aan de oppervlakte gebracht worden.

Als de overtuigingen eenmaal aan de oppervlakte zijn gebracht zijn ze verhelderend. Dit gaat gepaard met aha's en ooh's van de betrokkenen. Waar een verhelderend licht schijnt is geen duisternis meer.

Balans

Balans is waar het om draait. Ken uw overtuigingen en breng ze in balans. Vaak betekent dat ook dat overtuigingen in de revisie moeten of in de grijze kliko. Het kan ook betekenen dat een leidende overtuiging herkent en erkent wordt. Een bevrijdende stap naar harmonie. Als er harmonie is in gedachten, is er rust en als er rust is ontstaat er ruimte voor het andere, het nieuwe, de ander. Harmonie en wrijving zijn geen vriendjes.

Is dit het?

Dit is het voor velen. Voor sommigen is dit het begin. Je kunt ontdekken dat overtuigingen die je meedraagt niet van jou zijn en dat ze knellen. Tijd voor bevrijding. Waar dit proces stopt, is niet aan mij.


--
Bronnen waaruit geput is: Joharievenster, Behaviorisme, RET, Byron Katie, praktijk DPS Communicatie.