woensdag 17 oktober 2012

Nederlands bij gym

Taal

De Nederlander beheerst zijn eigen taal slecht, zegt de overheid. Daar moet wat aan gebeuren. Heftig beleid op het Nederlandse taalonderwijs en, o ja, rekenen kunnen we ook al niet meer.

Ik doe iets met taal. Ik gebruik het namelijk. Ik communiceer. Ik geef ook les in Nederlands. Ja, als je mijn blogs doorworstelt op foutjes, dan zul je ze aantreffen, die foutjes. Ik vind een foutje in een blog niet zo'n ramp. Natuurlijk snap ik dat het ruis kan opleveren, maar ik denk dat mijn lezer er ook niet echt wakker van ligt. Wel help ik met hart en ziel om het taalniveau van de gemiddelde Nederlander een beetje op te tillen.

Wat valt op in het taalonderwijs? Velen denken dat taal een doel is op zich en dat Nederlands plaatsvindt in een lokaal. Ga je door de deur van dat lokaal dan doe je onzinnige dingen zoals het opzoeken van het voorzetsel voorwerp in een zin. De docent vindt dat belangrijk. Heerlijk motiverend.

Nee, taal is een middel waarmee je je verhoudt tot je omgeving en je 'doet' dat overal. Met dat uitgangspunt kun je hele aardige dingen doen om de taalbeheersing van de leerlingen te verhogen. Ik ben daar nu mee bezig op een mbo-opleiding. Samen met alle docenten maken we plannetjes om taalonderwijs volledig te integreren in de beroepsgerichte vakken. De leerling zal ervaren dat Nederlands nuttig is en belangrijk en dat het niet meer tijd hoeft te kosten om het te leren. Sterker nog, de tijd die je investeert verdien je dubbel terug.

Dit is zo zinvol dat ik zou wensen dat alle scholen dit voorbeeld gaan volgen.

Ik wil dat proces wel begeleiden natuurlijk.

1 opmerking: