zondag 17 november 2013

Orde in de klas

Inleiding

In mijn rol als coach van docenten, blijkt één probleem met kop en schouders boven alle problemen uit te steken: onrust in de klas. Orde houden is moeilijk. Klassen zijn groot, leerlingen divers, mondig en misschien wel veeleisend. Bovendien heb je in bijna elke klas wel een of twee multiproblems kinderen. Dat betekent dat je als docent een aantal zaken op orde moet hebben. Kort gezegd: structuur bieden, veilige grenzen aangeven en daarin consequent zijn. Praktisch betekent dat dat je je onderwijs, je kennis, je lessenstructuur op orde moet hebben, maar ook adequaat op de duizend en één dingen die tijdens een les gebeuren moet reageren. Een vermoeiende bezigheid.

Mijn probleem, jouw probleem

Peter Teitler laat in zijn boek lessen in orde zien dat de orde in de klas niet alleen de verantwoordelijkheid is van de docent die voor de klas staat. De orde binnen de klas is afhankelijk van de eenheid die er is binnen het team en, breder, binnen de hele school.

'Wanneer een team samenwerkt bij het opstellen van regels, leidt dat zowel voor leerlingen als docenten tot een duidelijke, voorspelbare leer- en leefomgeving: je weet waar je aan toe bent. Als de ene docent de regel wel handhaaft (bij mij mag je eten en drinken in de les) en de ander niet (als ik je betrap op eten of drinken krijg je straf), dan creëert dat voor leerlingen een verwarrende situatie.' Teitler betoogt verder dat deze ongelijkheid ook een politieke inzet kan hebben binnen het docententeam. Verkregen privileges en de status bij de leerlingen worden niet graag opgegeven. Vergeten wordt dat onderwijs teamwork is. Samen stoom je leerlingen klaar voor het examen in alle vakken. Wat te denken van een meer ervaren docent die tegen de jonge leerkracht zegt, die wel ordeverstoringen in de les kent: 'nou ja, bij mij mogen ze gewoon eten en drinken hoor, ik heb nergens last van, als ze maar aan het werk zijn en dat zijn ze...bij mij.' Dat zal niet prettig voelen voor de jonge leerkracht. Waar kan de docent met ordeverstoringen op terugvallen bij het handhaven van de regels? Hij heeft namelijk wel dergelijke regels nodig om een goed werkklimaat in de klas te houden. Er ontstaat een situatie waarin de docent uitgespeeld wordt: 'van meneer De Vries mag het ook.' De docent wil orde handhaven en voor hij er erg in heeft, moet hij verantwoording afleggen.

Perverse Triade

Teitler haalt in bovenstaand verband de door Jay Haley beschreven perverse triade aan. In deze perverse triade is er minstens sprake van drie personen waarbij één van hen op een lagere 'generatie' staat. Dat wil concreet zeggen: twee opvoeders en een leerling of kind. Op het moment dat één van de opvoeders een coalitie aangaat met degene die opgevoed moet worden heeft dat tot gevolg dat de andere opvoeder in zijn opvoedkundige rol (deels) buitenspel wordt gezet. Op deze wijze ontstaat de perverse triade. Teitler noemt dit een ziekmakende situatie. Het is duidelijk dat er voor de leerling een onduidelijke situatie ontstaat en dat de leerling uiteindelijk de dupe is want onduidelijkheid is onveiligheid. Maar ook de beide opvoeders komen in een lastige positie van afhankelijkheid te verkeren. Voor beide opvoeders is het geen gezonde situatie.

Helaas is de beschreven situatie meer regel dan uitzondering in het onderwijs. Ik ben van mening dat elke school, die serieus aandacht aan dit probleem besteedt en uiteindelijk weet uit te bannen, een gezondere school is waarin de pedagogische broodnodige veiligheid meer gewaarborgd is. Niet alleen de leerling vaart hier beter bij. Iedereen op de school heeft hier baat bij.

Meer weten? Neem contact met mij op: info@dps-communicatie.nl of 06 267 265 29.

Vriendelijke groeten,

Martin Bouwman

zaterdag 19 oktober 2013

Voorkom Burn-out in het onderwijs. 4 belangrijke tips!

Jij als docent

Je bent docent. Een uitdagende baan. Elke dag is anders. Je geeft een vak waar je van houdt en je vindt het fantastisch om met jongelui om te gaan en ze wat te leren. Een klein puntje van zorg heb je wel. Soms heb je de nijging om gefrustreerd de klas uit te lopen of je moet vechten tegen de tranen. Na het avondeten val je uitgeput op de bank ik slaap. Iets loopt toch niet helemaal lekker. Pas op, als genoemde situatie u bekend voorkomt en een structureel karakter krijgt en de werkdruk het werkplezier gaat overschaduwen dan is de kans op burn-out reëel. Een vreselijke ervaring en doodzonde voor u en voor het onderwijs. Herken de signalen en voorkom erger.

Voordat ik u, als u het gevoel heeft richting burn-out te gaan, direct aanraad om een coach te gaan raadplegen, wil ik u een paar tips meegeven. Voordat u de tips gaat lezen een waarschuwing: onderstaande tips gelden voor mensen die wel signalen voelen, maar nog niet op de rand van burn-out staat; onderstaande is een insteek die voor u kan gelden, maar ieders verhaal is uniek in moet in die uniciteit gewaardeerd worden.Tips ter voorkoming van burn-out.

Tip 1. Analyseer uw werk.
Om doelgericht een probleem aan te pakken, moet u weten waar het probleem ligt. Als u een probleem wel ervaart, maar u weet niet waar het ligt, dan maakt dat machteloos. Machteloosheid is een ingrediënt van burn-out.
Uw werk beslaat drie domeinen waar u bekwaam in moet zijn. U moet vakbekwaam zijn, didactisch bekwaam en collegiaal bekwaam. Oftewel, u moet weten waar u het over heeft, u moet dat vak in verschillende onderwijsvormen in een veilige pedagogische omgeving kunnen aanbieden en u moet in staat zijn om allerlei andere taken binnen de school in samenwerking met uw collega's adequaat uit te voeren. Probeer te achterhalen in welk van de drie domeinen uw stressfactor ligt.
Het kan zijn dat uw stressfactor in alle drie de werkdomeinen ligt. Lees dan tip 2.

Tip 2. Analyseer uw competenties.
Als u weet in welk domein uw pijnpunt ligt, dan gaat u kijken welke competenties aangepakt moeten worden. Als u in meerdere domeinen stress ervaart, dan ligt het voor de hand dat er competenties aandacht verdienen die in elk van de domeinen aangesproken wordt. Stel dat u perfectionistisch bent en u eist niet alleen perfectie van uzelf, maar ook van de mensen om u heen, dan zult continu onder druk staan: u levert geen perfectie, de leerlingen niet, uw collega's niet en uw leidinggevenden ook niet.

Tip 3. Inzoomen en uitwerken.
In tip 1 en tip 2 heb ik gevraagd in grote lijnen te kijken naar uzelf, uw werkzaamheden en de context waarin die plaatsvinden. Soms is dat verhelderend genoeg. Vaak moet er ingezoomd worden. Inzoomen betekent een situatie, waarin u de onprettige gevoelens voelde opkomen, helemaal uitdiepen. Dan komt u erachter wat nu precies, in die situatie het kritieke punt was.
Er zijn verschillende methodes van inzoomen. Het voert te ver om dat hier uitgebreid te bespreken. Een redelijke eenvoudige methode die ligt op de zaak kan laten schijnen is de STARRT-methode. Met STARRT wordt de complexe werkelijkheid uit elkaar getrokken in afzonderlijke brokken. Elk brok laat zich makkelijker analyseren dan het geheel. STARRT vraag ook van u om vooruit te denken. Dus niet alleen, hoe ging het, maar ook: hoe moet het in de toekomst gaan.

Een korte uitleg.
De S staat voor situatie. Dit is de context waarin het geheel plaatsvindt: het klaslokaal, de opstelling van de stoelen, de leerlingen, tijdstip et cetera.
De T staat voor taak. Het kan heel verhelderend zijn om uw taak in die situatie eens te beschrijven. Wat moest u nu precies doen; waar wordt u voor betaald. Nu u daar op deze manier naar kijkt, ervaart u dan een verschil met de taakopvatting die u heeft tijdens het werk?
De A staat voor activiteiten. Wat deed u precies om uw taak in de gegeven context uit te voeren. Ook dit kan heel verhelderend zijn. Misschien ontdekt u dat uw activiteiten niet passen binnen de taak of situatie en wilde u dus iets forceren. Misschien ontdekt u ook dat bepaalde activiteiten onrust oproepen in uzelf of bij de leerlingen. Wees kritisch en, wat helpt, neem afstand; alsof u het over iemand anders heeft.
De R staat voor resultaat. Wat was het resultaat van uw activiteiten? In hoeverre lukte u het om uw taak uit te voeren op een manier waar u en de leerlingen tevreden over zijn. Ja, zult u zeggen, dat het resultaat niet naar tevredenheid is, dat wist ik wel, daar ervaar ik die stress juist door. Dat klopt, misschien, maar in dit proces is de stress een gegeven en wordt het resultaat weer gekoppeld aan het totaalplaatje. Wat is het nu precies dat....
De tweede R staat voor reflectie. Als het goed is, gaat dit min of meer automatisch als u door de andere stappen wandelt. De blik gaat naar uzelf. Welke handeling, waarom juist die handeling, welke emotie zorgde voor .... et cetera.
De tweede T staat voor transfer. Nu u in een uurtje een situatie heeft uitgediept, is het niet de bedoeling dat u in elke nieuwe, gelijksoortige situatie in dezelfde valkuilen valt. Nu u weet waar de valkuil te vinden is, gaat u die vermijden; u neemt de controle weer over.

De tips die ik tot nu toe geef, zijn misschien niet zo leuk. U ervaart lastige leerlingen, collega's die hun afspraken niet nakomen, leidinggevenden die uw werk niet faciliteren en ik zeg: ga eens kijken wat u niet helemaal goed doet. Tijd voor tip 4.

Tip 4. U bent de baas.
Ik zie veel, heel veel (en zelf ben ik er ook niet altijd vies van) dat men de schuld van eigen stress in de schoenen van een ander te schuift. Als zij niet zo vervelend zijn, als hij maar beter zijn best zou doen, ze snappen toch wel dat ik niet zo kan werken... Herkenbaar? Ach, er is ook niets mis met af en toe een beetje zeuren. In heel veel gevallen kan dat ook helpen. Vooral als het om kortstondige stressmomenten gaat die sporadisch voorkomen. Als de stress dieper gaat zitten en structureel wordt, dan heeft u er niets aan en werkt het contraproductief. Op alles wat u buiten uzelf legt, hebt u geen controle. U wordt slachtoffer.
Betekent dat dat ik alles maar moet accepteren? Nee en al helemaal niet geforceerd accepteren; accepteren omdat dat zo 'wijs' of 'verlicht' is om te doen. Dat is jezelf opzadelen met nog een stressfactor. U kunt wel kijken naar wat u, met een goed gevoel, kunt doen. Veranderen met instandhouding van uw waarden. Als blijkt dat u zich moet forceren om een werksituatie acceptabel te maken, dan is dat een schijnsituatie geworden: u forceert zich immers.

Als u in een beginstadium zit van burn-out dan is dat, als u het op tijd onderkent, eigenlijk de beginsituatie van positieve aanpassingen en van groei. Als u al wat verder in het stadium bent, dan is het moeilijk om zonder derden de knoop te ontwarren. Of u dan direct een coach, mij, moet bellen, zeg ik niet. Misschien moet u wel iemand in vertrouwen nemen. Iemand die u niet gaat vertellen wat u moet doen, maar gaat luisteren, vragen stelt en u helpt uzelf te laten ontdekken wat u moet doen. Denk aan tip 4, u bent de baas. Als u dingen gaat doen waar u niet achter staat dan is de kans van slagen klein.

Als u meer wilt weten, neem dan gerust contact met mij op: info@dps-communicatie.nl / 06 267 265 29.

Vriendelijke groeten,

Martin Bouwman

dinsdag 11 juni 2013

Woorden verbinden

Vitrine en kopje: vitrinekopje

Woorden verbinden mag in onze taal. Ga je gang, maak er iets leuks van. Verdiep je wel even in de verbindingsregeltjes: de tussen-n. Je ziet dat vitrinekopje (mijn tekstverwerker kent het woord niet; logisch, ik verzin het net) niet met tussen-n is geschreven. Dat is goed en volgens de regels.
Over de regeltjes ga ik het niet hebben. (Als je hierover meer uitleg wilt, mail me dan even.)

Taal en beleving

Geloof het of niet, maar mijn nicht, ik ben trots op haar, heeft haar doctorstitel (doctorentitel) in de wacht gesleept met een onderzoek naar de beleving bij de tussen-n. Ze wilde weten of de tussen-n, bij Nederlanders ook een meervoudsvorm, de beleving zou veranderen bij het woord. Concreet: zit in Nederlandse bessenjam (bessen is meervoud) meer bessen dan in de Engelse berryjam (berry is enkelvoud) naar de beleving van de native speaker. Als u geïnteresseerd bent, leest u dan vooral dit: http://www.kennislink.nl/publicaties/ieder-zijn-eigen-taalbril

(Als coach gebruik je de suggestie van taal voortdurend.)

Zo, dat is lang

Hoe interessant het onderzoek van mijn nichtje ook is, ook daar wil ik het niet over hebben. -Waar dan wel over? Maak je punt!-

Je kunt niet alleen twee worden met elkaar verbinden, maar ook drie, vier of nog meer. Daar moet je wel lef voor hebben, denk ik. Want, zou u een woord als meervoudigepersoonlijkheidsstoornissen op deze wijze schrijven? Ook dit woord kent mijn tekstverwerker niet en plaatst een rode streep en toch is het woord goed geschreven.

37 letters. Wie kan daar overheen?

Ik daag u uit. Verbind woorden en maak de langste verbinding. Misschien komt uw woord wel in het Van Dale woordenboek.

Vriendelijke groet,

Martin Bouwman
Info@dps-communicatie.nl
www.dps-communicatie.nl

maandag 3 juni 2013

Doelgericht en succesvol communiceren

Doelgericht en succesvol communiceren, hoe doe ik dat?

Eenvoudig is het niet. Uitgeleerd raak je nooit, maar onderstaande 5 tips kunnen al een grote verbetering opleveren.

Tip 1
Maak doelgericht ook echt doelgericht

Formuleer je doelen. Open deur? Tijdens mijn trainingen blijkt deze open deur voor veel mensen een eye-opener te zijn. Als een doel wel gesteld wordt, dan wordt vaak het middel als doel gesteld: ik wil een goede presentatie geven, is dan de doelstelling. Natuurlijk is dat je doelstelling niet.
Stel je wilt een sollicitatiebrief schrijven. Wat is dan je doel? Een goede sollicitatiebrief schrijven? Nee, dat is niet je doel. Uitgenodigd worden voor een gesprek, dat is je doel.

Even inzoomen. Een doel bestaat uit drie domeinen: informatie, emotie en actie. beschrijf je doel in die domeinen. Formuleer niet vanuit jezelf, formuleer vanuit je publiek: hij weet/kent, hij ervaart/voelt, hij doet/onderneemt.

Eerst je doel helder krijgen, dan pas verder werken.

Tip 2
Maak het persoonlijk

Nee, ik bedoel niet dat je gaat tutoyeren of op de man gaat spelen. Wat ik bedoel is dat je je doel bij iemand wilt bereiken. Zet die persoon centraal in jouw beleving. Hoe meer je weet van die iemand en hoe meer je inspeelt op de wensen, voorkeuren, taalgebruik en dergelijke van die persoon, hoe groter de kans is dat je je doel gaat bereiken. Als variant op 'ken u zelve,' zeg ik: 'ken uw publiek.'

Tip 3
Besteed zorg aan de opbouw van je boodschap

De ander moet je begrijpen, moet meegevoerd worden, moet geïnteresseerd raken en blijven, moet mee kunnen denken, moet .... 'ja, ik wil,' zeggen. De wijze waarop je je boodschap opbouwt, is van wezenlijk belang. Uiteraard geldt ook hier. Elke punt en komma moet in dienst staan van, een bijdrage leveren aan, het behalen van je doel.

Tip 4
Gebruik het juiste medium

Misschien ook een open deur, die in de praktijk geen open deur blijkt te zijn. Kies het medium dat de grootste kans biedt op het bereiken van je doel. Gebruik dat medium vervolgens optimaal. Volg de regels die gelden bij dat medium zodat het aansluit bij je publiek, de opbouw van je boodschap. Laat alles in het teken staan van jouw doelstelling.
Als je een relatie wilt verbreken en je emotiedoel is dat de ander begrip heeft voor jouw keuze, gebruik dan geen whatsapp.

Tip 5
Elimineer ruis

Ruis? Dat is alles wat er voor zorgt dat jouw boodschap, jouw doelstelling, niet overkomt bij je publiek. Die ruis kan extern zijn: lawaai, afleiding, taalbarrière en dergelijke. Ruis kan ook intern zijn; datgene wat zich afspeelt in de gedachtewereld van je publiek: irritatie, onbegrip, afleiding, vooringenomenheid, desinteresse enzovoort.

Ruis vindt altijd plaats, maar als je van te voren goed nadenkt over mogelijke ruis, dan kun je ruis tot het minimum beperken.

Overigens is mogelijke ruis de enige reden, naar mijn idee, om spelfouten zoveel mogelijk te voorkomen in je schrijfwerk. Er zijn mensen die de boodschap niet meer zien als ze een spelfout hebben ontdekt. Het zou jammer zijn als je niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek omdat in je brief een spelfoutje zit, terwijl je toch een uitstekend lasser bent, misschien wel de beste van alle sollicitanten.

Afrondend

De tips zijn uitgangspunten en doelstellingen. Ik ben benieuwd wat je ervaringen zijn als je eens een tijdje met deze tips aan de slag gaat. Laat het me vooral weten (info@dps-communicatie.nl / 06 267 265 29).

Succes gewenst,

DPS Communicatie
Martin Bouwman

maandag 13 mei 2013

Opgelicht via internet

Krijgt u ze ook, mailtjes die zogenaamd afkomstig zijn van uw bank?

Uw bank, zegt de mail in slecht Nederlands, maar ik bankier er niet. Vanwege mijn veiligheid wil de bank graag mijn gegevens verifiëren. Een link leidt me, als ik de link aan zou klikken, naar de pagina waar ik al mijn gegevens mag invullen. Als je over de link gaat met je muis, of over de link van een emailadres, kun je een internetadres zien waar de naam van de genoemde bank niet in voorkomt. Handig, zo weet ik, mocht ik nog twijfels hebben, dat het om oplichting gaat.

Sinds kort krijg ik nieuwe varianten op genoemde mail.

In oplichtingskringen is een nieuwe trend zichtbaar. Het zijn mailtjes waarin wordt gezegd dat een of andere idealbetaling een dezer dagen van mijn bankrekening zal worden afgeschreven, tenzij ik nu de opdracht annuleer. Daarvoor dien ik wel een link aan te klikken om mijn gegevens te verifiëren. Ook deze mails zijn in slecht Nederlands opgeteld. Nog opvallender in onnozelheid is dat het product dat ik, schijnbaar, besteld heb, in de mail niet twee keer als hetzelfde genoemd kan worden. Eerst wordt er gerefereerd aan een spelcomputer van een bepaald merk voor een veel te hoog bedrag en even verder blijkt het een spelcomputer van dat andere merk te zijn en waarbij ook een ander bedrag genoemd wordt. Please, heren oplichters, kunt u mij alstublieft voor iets slimmer aanzien. Dit is ronduit beledigend.

Gisteren, op zondag, kreeg ik weer een leuke mail. Deze kwam weer van een schijnbank. De naam is anders geschreven dan de betreffende bank dat zelf doet. De mail vertelt dat ik een brief heb ontvangen, maar daar helaas niet op gereageerd heb. Dat is natuurlijk niet netjes. Gelukkig, ik lees dat de brief als PDF is meegestuurd. Helaas, vergeten toe te voegen zeker. Ook nu weer een link die ik aan moet klikken om te 'kijken of mijn gegeven wel kloppen'. Het emailadres is zxc90xz@fdjgfd.nl.firstfind.nl. Ik was er toch bijna ingestonken zeg.

Ooit ben ik eens opgelicht door iemand. Dat kostte me, naast een flink bedrag, veel nachtrust en het leverde een deuk in mijn ego op. Terugkijkend krijg ik bijna respect voor deze meneer. Hij stak er in ieder geval tijd en energie in en riep niet bij iedere zin: pas op pas op, ik ga je oplichten.

Maar toch, oplichters zijn niet dom. Althans, een goede oplichter is niet dom. Iets zeg me dat we tijden lang worden bestookt met overduidelijke oplichtingmails om onze alertheid te verminderen en om onze focus te richten op genoemde signalen. Blijf alert, want eens komt er mail in foutloos Nederlands, waarbij in het emailadres wel de naam van de bank draagt. Ook dan kan het om oplichting gaan.


zaterdag 27 april 2013

Intervisie

Voor het beste resultaat

Afgelopen donderdag mocht ik een groep studenten aan de lerarenopleiding begeleiden bij coaching en intervisie. Op mijn vraag of er intervisierondjes zijn op de stagescholen, werd ontkennend geantwoord. Eigenlijk is dat vreemd.
Afgelopen woensdag mocht ik mensen begeleiden die in de zorg werken met reflectie op het eigen handelen en intervisie. Op mijn vraag of er intervisierondjes zijn in de zorginstellingen, werd ontkennend geantwoord. Eigenlijk is dat vreemd.

Het lijkt zo vanzelfsprekend. Laat het personeel regelmatig een uurtje interviseren en hun beroepscompetenties zullen groeien. Groei is winst; op veel fronten.

Vijf redenen om direct intervisie in te voeren

1. Intervisie op een gestructureerde wijze

Groeien is vooral jezelf onder de loep nemen. Je moet weten waar je staat om te kunnen bepalen waar je heen moet. Wat doe ik, hoe doe ik het, doe ik het op de meest goede wijze? Wat zijn mijn valkuilen, wat moet ik doen om mezelf te verbeteren?
Leren doe je met anderen. Anderen geven ideeën, variaties op werkwijzes. Anderen zien jouw blinde vlekken. Kortom, anderen helpen je blik te verbreden en jezelf te leren kennen. Natuurlijk gebeurt dit ook in de wandelgangen, maar met intervisie gebeurt het periodiek en systematisch.

2. Intervisie als vangnet

Je werk kan hoge eisen aan je stellen: tijdsdruk, mentale druk, psychische druk, prestatiedruk. Het helpt om de problemen die je daarmee hebt te bespreken met anderen. Je zult verbaasd zijn over hoe je niet de enige bent die met dit of dat probleem worstelt. Collega's kunnen je vertellen hoe zij het opgelost hebben, maar je ook steunen in je leerweg. Je zult merken dat je niet alleen bent en juist in het samenzijn groeit je kracht. Dit zijn geen 'mooie woorden' alleen, dit is wetenschappelijk bewezen.

3. Je levert betere prestaties

Jij leert, jij voelt je gesteund en dat betaalt zich uit. Je gaat betere prestaties leveren. De grap daarvan is dat je je gesterkt zult voelen en meer aankunt. Je klanten, leerlingen, zorgvragers, zullen er blij mee zijn.

4. Als team kun je makkelijker en eerder bijsturen

Door regelmatig en systematisch te interviseren komen allerlei 'foutjes' in de protocollen eerder aan het licht en kunnen daardoor eerder bijgesteld worden. Ook komen foutjes in de interpretaties eerder aan het licht en kan er eerder bijgestuurd worden.

5. Intervisie voor kennismanagement

Mijn ervaring leert dat de periodieke gesprekken ook de verschillende talenten etaleert. Opeens zie je dat Pietje erg handig is met.... en Kees kan zo goed ..... Uiteraard is de volgende stap om de verschillende talenten efficiënt te gebruiken. Taken kunnen worden uitgeruild, onderlinge uitleg en trainingen kunnen gegeven worden. Het aangesproken worden op wat je wel kunt, geeft uiteraard ook weer het nodige zelfvertrouwen en werkvreugde.

Kortom intervisie is een boost voor ontwikkeling en groei. Dat komt ten goede aan de prestatie en uiteindelijk aan degene voor wie je het allemaal doet: klanten, leerlingen, zorgvragers.

Voor managers is dit erg interessant. Intervisie kost een beetje, maar levert veel op.

Voordeel 6 zou kunnen zijn dat het vrij makkelijk te leren is. Een goede trainer kan in 3 uurtjes al een flinke basis leggen voor heel veel intervisierendement.

Ik zeg: doen!

maandag 25 maart 2013

5 tips voor een ongelukkig leven!

Er zijn zoveel boeken over hoe je een gelukkig leven kunt hebben. Hier volgen vijf tips voor een ongelukkig leven.

Tip 1. De juiste vrienden.

Erg belangrijk. Voor een ongelukkig leven is het van groot belang dat u vrienden kiest die uw ideeën niet steunen, u stelselmatig uitlachen en eigenlijk alleen maar tevreden met u zijn als u doet en zegt wat zij goed vinden. Erg goede vrienden, in uw streven ongelukkig te worden, zijn vrienden die u meenemen op het slechte pad. Dat kan gebruik van softdrugs zijn. U bent op de goede weg. Beter nog als het gaat om criminele activiteiten.

Tip 2. Het juiste werk.

Als u uw streven tot ongeluk echt vorm wilt geven, moet u werk kiezen dat volledig niet bij u past. Dit in een omgeving waar u zich totaal niet thuisvoelt. Het liefst met collega's die u niets inspirerends te bieden hebben. Blijf vooral in een ondergeschikte positie en laat u sturen door uw meerdere, zelfs als dat uw werk bemoeilijkt en vertraagt. Als u met pijn in uw buik naar uw werk gaat, bent u op de goede weg.

Tip 3. De juiste partner.

Dit is extreem belangrijk. U brengt immers de meeste tijd met uw partner door in uw leven. Daarnaast is de kans groot dat u samen met uw partner een van de belangrijkste taken in het leven zult vervullen: het opvoeden van uw kinderen. Het is dus zaak vooral geen tijd te besteden aan een partnerkeuze. U neemt gewoon de eerste de beste en u trouwt, het liefst, op een leeftijd dat u nog niet in staat bent een goede keuze te maken. Als u na een week merkt dat deze partner niet bij u past, kunt u zichzelf feliciteren. De kans dat dat in de loop der jaren omslaat, is gelukkig zeer gering.
Nu is het zaak dat u over zowel kleine dingen als grote dingen ruzie maakt. U zult geen steun vinden bij u partner, u zult zich eenzaam en vernedert gaan voelen en dat zal waarschijnlijk leiden tot allerlei onaangename perikelen. Wees dan sterk en zoek geen steun bij een ander. Of, zoek wel steun bij een ander, maar dan op een wijze dat het 'op straat komt te liggen'. Het mooiste is het als niemand begrip voor uw situatie heeft. Ik laat dit aan uw eigen creativiteit over.

Tip 4. De juiste levensstijl.

Doe vooral wat iedereen doet. Koop een huis, kijk naar de auto van de buren en koop een grotere. Richt uw vakantie in zoals iedereen het doet in uw omgeving. Ontdek niets nieuws en ga geen uitdaging aan. Doe uw best om niet af te wijken.
Doe uw best om zo te leven dat niemand er over kan roddelen. Dat lijkt een wat vreemde tip. Als je ongelukkig wilt worden, moet er dan juist niet wel over je gepraat worden. Nee, hier maken veel mensen fouten. Het gaat erom waar men over praat. Als je jezelf in een keurslijf giet zodat er geen reden tot roddel is, dan is dat beter dan dat je de dingen gaat doen waar je achter staat. Daar roddelt men dan waarschijnlijk wel over, maar dat zal je niet raken. Daar heb je dus niets aan.
Wat je niet moet doen, zelfs als de buren dat wel doen, is sporten. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, sport niet. Vier keer week een beetje sporten, laat al je harde werk voor niets zijn. Geen sport dus.

Tip 5. Het juiste eten en drinken.

Deze tip is een beetje overbodig. Als u het bovenstaande goed toepast, zult u deze tip als van nature toepassen. Eet veel patat en dergelijke. Geen groenten. U bent geen konijn. Drink vooral weinig water en veel bier, wijn en/ sterkere dranken. Begin vroeg en ga lang door. De logica is als volgt. Hoe ongezonder u bent en hoe ongezonder u zich voelt hoe groter de kans is dat ongeluk op uw pad is. Ongeluk zit namelijk in u en niet buiten u.

Er zijn nog veel meer tips te geven, maar ik denk dat u met deze vijf tips al aardig op de goede weg bent. Pas de tips vooral consequent toe. Verslap niet, ook als u nog gelukkige momenten kent in het begin, verlies dan niet uw vertrouwen in deze methode. Deze methode werkt, ik garandeer het u.


Heeft u vragen, loopt u vast in uw ontwikkeling, wilt u gecoacht worden? neem dan vrijblijvend contact met mij op.
info@dps-communicatie.nl

Vriendelijke groeten,
DPS Communicatie
Martin Bouwman

woensdag 27 februari 2013

Angst en depressie de baas. Deel 6: zingeving.

Inleiding
We zijn bijna aan het eind gekomen van deze reeks angst en depressie de baas. In vogelvlucht zijn we over het landschap van angst en depressie gevlogen. In dit blog komt 'zingeving' aan bod. Zingeving gaat over fundamentele levensvragen: wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat is leven, wat is dood, wat is m'n rol op aarde?
De antwoorden kunnen een bron van onrust zijn en het de baas worden van angst en depressie in de weg staan. Gelukkig is het probleem te herkennen en op te lossen.

Religies en levensbeschouwelijke stromingen
Voel je je verbonden met een religie of een levensbeschouwelijke stroming. Prima! Ik ben de laatste om te zeggen dat jouw levensvisie niet de juiste is. In tegendeel. Wees je bewust dat het gedachtegoed van jouw religie of levensbeschouwelijke essentieel is voor de wijze waarop jij de wereld ervaart en mede bepalend is voor de structuur van je brein. Tijdens de cursus zal ik hier dieper op ingaan.
Ik ga er vanuit dat geen enkele religie of levensbeschouwelijke stroming voorschrijft dat je angstig en/of depressief door het leven moet gaan. Wel is het van belang om goed te kijken hoe zingeving zich in jou heeft verankerd.

Valkuilen
Er zijn een aantal valkuilen bij het omgaan met zingeving. Tijdens de cursus gaan we die valkuilen nader bekijken. Wat die valkuilen gemeen hebben, is dat ze allemaal leiden tot tegenstrijdigheid. Als je een tegenstrijdigheid ervaart, is er geen rust, is er geen harmonie in denken en voelen. Wat je nodig hebt om angst en depressie de baas te zijn is nu juist wel rust in je lijf, wel harmonie in denken en voelen. Laat het buiten maar stormen, jij zit veilig in jouw huis. Oftewel: wat er ook gebeurt om je heen, van binnen ervaar je rust en harmonie.

Oplossing
Jouw levensvisie, jouw antwoorden op zingevingsvragen zijn van groot belang voor jouw welzijn. Als je hier niet alert op bent, kan het een struikelblok zijn, het kan tegenstrijdigheden in je oproepen, je onrustig maken, je antwoorden tot vragen maken en je in disharmonie brengen. Prima, probleem gezien, punt van aandacht. Gelukkig is er geen probleem dat niet op te lossen is. Ook hiervoor is een oplossing. Het hangt van jouw valkuil af welke oplossing het meest geschikt is. Als je je valkuil hebt gezien, komt de uitweg vanzelf in zicht. Ik heb het een en ander aan gereedschap om je verder te helpen.

Juist mensen die in een levenscrisis zitten, komen daar getransformeerd uit en hebben vaak een diep verankerd 'geloof' en 'vrede' gevonden. Soms zijn het juist de mensen die opstaan en een gids gaan worden voor anderen.

Over zingeving gesproken.

Meer weten?
Bezoek mijn site: http://www.dps-communicatie.nl
Of meld je aan voor de cursus angst en depressie de baas.
Opgeven kan via de mail: info@dps-communicatie.nl

Vriendelijke groeten en graag tot ziens,

Martin Bouwman

maandag 11 februari 2013

Angst en depressie de baas. Deel 5; het beest in jou.

Inleiding

Dit blog is alweer het vijfde deel in de serie angst en depressie de baas. In het eerste deel heb ik uitgelegd dat je jezelf als geheel mag zien en dus ook in de aanpak van een probleem alle aspecten van jezelf moet betrekken. Naar mijn mening gebeurt dit nog te weinig in de hulpverlening.
In de delen daaropvolgend heb ik het kort gehad over het belang van voedsel voor je welzijn, over het belang van mensen om je heen voor je welzijn en hebben we gekeken naar de rol van je brein bij het de baas worden van angst en depressie.
In dit deel gaan we kijken naar het lichaam. Welke rol speelt je lichaam bij het overwinnen van angst en depressie? Voordat ik die vraag probeer te beantwoorden, ga ik het eerst hebben over trauma, als bron van het probleem.

Trauma

Meestal is een trauma de oorzaak van niet-functionele angsten. Een trauma kan het gevolg zijn van een gebeurtenis die als levensbedreigend werd ervaren en ons vermogen om doeltreffend op te treden lam legde. Dit kan een eenmalige gebeurtenis zijn (shocktrauma), maar ook een langdurige blootstelling aan niet-verzorgende omstandigheden, met name tijdens belangrijke ontwikkelingsfases in de kindertijd (ontwikkelingstrauma)(Peter A. Levine, De tijger ontwaakt. p29).
Oftewel, je maakt iets ergs mee, je voelt dat je leven bedreigd wordt en je voelt je machteloos. Je kunt je niet verdedigen tegen het gevaar.

Fight, flight, freeze

Je lichaam is prima ingericht om zich te verdedigen tegen gevaar. Als je zintuigen het gevaar waarnemen, komen allerlei instinctieve reacties op gang. Er worden allerlei boodschappen heen en weer door je lichaam en brein gestuurd met het doel je lichaam zo snel mogelijk paraat te maken voor actie. Dat gedeelte van je brein dat zich bezig houdt met denken speelt hier nauwelijks een rol in. Wat je wel merkt is dat je lichaam allerlei sensaties en veranderingen doormaakt.
Je hart begint te kloppen, je vingers tintelen, je voelt je maag samentrekken en je blikveld vernauwt. Wat er gebeurt, is dat je lichaam alle energie stuurt naar de delen van je lichaam waar die energie nodig is. Je grote spiergroepen die gebruikt worden in de aanval of vlucht worden in paraatheid gebracht. Je spijsvertering, fijne motoriek, en veel van je denkende brein, heb je niet nodig en daar wordt energie uit onttrokken. Dit is de fight, flight-modus. Er is een keuze tot aanval of tot vlucht. Een volgende fase kan zijn: freeze. Als je werkelijk kansloos bent, kan je lichaam overgaan tot de freeze-modus. Het lichaam 'houdt zich dood.' Ook dit is een overlevingsstrategie. Als je dood lijkt, kan de aandacht van de aanvaller verslappen en dat kan jouw moment van redding zijn. Dit proces kun je waarnemen bij een muisje dat al te lang door de kat is geplaagd. Het houdt zich dood en hoopt dat de aandacht van de kat verslapt of geen lol meer heeft in het kat en muis spel. Dat is de redding van de muis.

Instinct

Overigens is er geen sprake van een bedacht plan in een dergelijke levensbedreigende situatie. Het zijn instinctieve reacties die plaatsvinden. Bij mens en dier gaat dit op dezelfde wijze. Dit komt omdat mens en dier voor een groot gedeelte 'dezelfde' hersenen hebben die het lichaam op een gelijksoortige wijze aansturen. Wat de muis niet doet, is naderhand de situatie en zijn eigen handelen daarin, overdenken. De muis die zich uit de klauwen van de kat gered heeft, schudt de energie uit zijn lichaam en gaat weer op zoek naar een stukje kaas. Dieren in vrijheid raken niet getraumatiseerd.


De denkende mens

De mens heeft meer moeite met het ontladen van de energie. Het gevolg is dat deze zich op een of andere manier verankert in je lichaam en in allerlei symptomen naar buiten wil komen. Het 'probleem' zit als het ware in je lichaam, dat een intelligent communicerend geheel is, opgeslagen. De traumatische gebeurtenis en de traumatische symptomen kunnen, in ons denkende brein, allang geen verbinding meer hebben. We weten al lang niet meer wat de oorzaak is voor de vervelende symptomen. Als we het nog wel weten, vertrouw er dan op, dat je geheugen je niet een filmische weergave van wat er gebeurd is, geeft. Zo functioneert ons geheugen niet. Het geheugen doet met gebeurtenissen dat wat nodig is om te overleven. Filmische weergave, precies weergeven zoals het gebeurd is, hoort daar niet bij. De gebeurtenis analyseren, vanuit het geheugen, heeft daarom geen zin als enig middel om je trauma te verwerken. Wat wel zin heeft, is het lichaam ook zijn werk te laten doen. In de volksmond noemen we dat 'er doorheen gaan'. Mindfulness spreekt van bewuste gewaarwording. Mijn buurman zei eens: 'laat de emoties maar thuiskomen.'
Kernboodschap is dat je je lichaam niet moet onderschatten. Het lichaam lijkt misschien je obstakel te zijn, want daar zitten toch al die vervelende gevoelens van angst en duisternis en pijn, Dat is toch juist het gebied waar je niet naar wilt luisteren. Een logische gedachte, maar in je lichaam kun je juist je antwoord vinden op je vraag: hoe word ik mijn angst en depressie de baas? Leer weer vertrouwen op de helende kracht van je lichaam. Peter A. Levine noemt het: 'restoring the wisdom of your body' (Peter A. Levine, Healing trauma. A pioneering program for restoring the wisdom of your body).

Wilt u meer informatie, mail dan gerust naar info@dps-communicatie.nl

Vriendelijke groet,

Martin Bouwmanmaandag 28 januari 2013

Angst en depressie de baas. Deel 4: je brein

Inleiding

Deel 4 van de serie angst en depressie de baas gaat over je brein. De structuur van het brein bepaalt wie je bent, wat je voelt, hoe je de dingen en de ander ziet en dat je brein de mogelijkheid heeft zich aan te passen en te veranderen. Je bent in staat te leren en te veranderen. Het helpt als je iets van je brein snapt. Hierdoor kun je beter gebruik maken van de eigenschappen van het brein en sneller resultaten boeken.
Onderstaande tekst is een globale beschrijving over je brein en hoe je dat je die kennis kunt gebruiken ten voordele.

De toegevoegde video gaat dieper op de werking van het brein in.

Tijdens de cursus, angst en depressie de baas wordt dieper op de werking van het brein ingegaan met betrekking tot angst en depressie.

Brein als apparaat

Toen ik op de lagere school mijn meester eens hoorde vertellen dat een hond alleen in grijstinten kon zien en dat dat te maken heeft met het aantal kegeltjes en staafjes in de ogen van de hond, dacht ik: maar is er dan nog meer te zien dat ik niet kan zien omdat mijn ogen dat toevallig niet aankunnen. Het antwoord op die vraag heb ik inmiddels. Je ziet niet wat er is, je ziet wat je apparaten, je ogen en hersenen, er van maken. Wat je ziet is een weergave die beperkt wordt door de beperking van je ogen en je brein. Of, zoals ik onlangs las, het witte vlak dat je ziet, bestaat niet echt. Wat wel bestaat, zijn lichtgolven, maar geen witte vlakken.

Oké oké, prima, maar de hersenen doen het goed genoeg om te overleven en nergens tegen aan te lopen. Dus, wat heb ik aan die informatie? Alles wat je ziet, denkt, hoort, proeft, voelt, ruikt, ervaart, gebeurt op de wijze waarop je hersenen die informatie verwerken en weergeven. Ook je gedrag wordt bepaald door je hersenen. De basis van wie je bent, ligt in je hersenen. (Leessuggestie: Dick Swaab, Wij zijn ons brein.) Alles is, logischerwijs, niet wat het is, maar wat je hersens er van kunnen maken. Overigens uiterst efficiënt als overlevingsmechanisme.

Heeft u tijd nu, kijk dan eerst naar deze fascinerende, inspirerende video die een kijkje geeft in de werking van de hersenen.
http://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight.html

Statisch of plastisch

Je bent je brein? Oeps, beetje agressief? Jammer dan, zo is je brein nu eenmaal gevormd. Gelukkig, zo simpel is het niet. Je brein wordt gevormd door je waarnemingen, je sociale interactie, de dingen die je leert, opvoeding, genetische aanleg, je levensstijl en je gedachtes. Je brein kent geen eindproduct. Je brein blijft zich aanpassen en veranderen naarmate je in andere omstandigheden komt, anders gaat eten, leren, denken etc. Daarmee blijf jij veranderen. Dat vermogen kun je gebruiken om gedragspatronen te veranderen. Je moet weten hoe, maar daar is achter te komen. Het kost wel tijd om je hersens te laten veranderen. Je brein verandert nu eenmaal niet, significant, bij een keer een oefening doen of bij een enkele gedachte.

De kracht van positief denken

Het is bijna te flauw voor woorden, maar wel waar, positief denken verandert de structuur van je brein en daarmee je zijn. Dit klinkt erg eenvoudig. Ik ben depressief, ik ben angstig, ik hoef alleen maar positieve gedachtes te hebben en ik word sterk, zelfverzekerd en gelukkig. Ja, waar, alleen wat is het kenmerk van het brein dat angst, depressie en beperkende gedachtes presenteert? Juist, dat brein heeft moeite met positief denken, moeite met de zon zien, moeite met een heerlijke frisse wind door je bast te laten waaien. Je moet dus leren tegen de stroom in te zwemmen van je eigen gedachtes. Naar verloop van tijd zie je dat de stroom zich met jou keert en het zwemmen wordt makkelijker en makkelijker en naar verloop van tijd hoef je niet meer te zwemmen, je laat je meedrijven. Let op, dit zijn een paar zinnen. De energie die het vergt om die zinnen te lezen, staat niet in verhouding met de energie die het kost om te doen wat die zinnen beschrijven. Tegen de stroom van je eigen gedachtes inzwemmen vergt erg veel, maar het resultaat is ernaar.

Zwemoefeningen

Gelukkig zijn er 'zwemoefeningen'. De zwaarte van de oefeningen kun je opbouwen. Als je niet zo'n zwemmer bent, moet je niet direct het kanaal over steken. Ga eerst maar eens pootje baden en geniet van de kleine stapjes die je maakt.

Er zijn, grofweg, drie 'zwembadjes' waar je in moet oefenen:het zwembadje van de emotie, het zwembadje van de gedachtes en het zwembadje van de verwachting. In elk badje oefen je een andere zwemslag, maar het doel is hetzelfde: vooruitkomen. De zwemslagen die je oefent zijn:(1) geruststellen en troosten, (2) negatieve gedachtes herkennen en ombuigen naar helpende en positieve gedachtes en (3) je verwachtingen bijstellen.

Spectaculair

Er zijn oefeningen die 'zomaar' een verhelderend inzicht kunnen geven in je zijn. Plotseling 'ervaar' je wie je werkelijk bent. Dus niet wie je altijd hebt gedacht te zijn. Ik waarschuw maar even.
maandag 14 januari 2013

Angst en depressie de baas. Deel 3: de sociale mens.

Ik in de groep

Je bent een groepsdier. Misschien valt het wat rauw op je dak, maar dat is hoe het is. Jij, als mens, bent gemaakt om met andere mensen samen te (over)leven. Onderzoek bevestigt dat het leven, vooral het overleven, daar niet alleen makkelijker door gaat, maar dat de mens ook gelukkiger wordt van samenzijn.

Ik ben liever alleen

Als je een angst hebt en dat geldt vooral bij een sociale angst, dan ben je liever niet bij anderen. De ander activeert immers je angstgevoelens. Voor een depressie geldt over het algemeen ook een hang naar alleen zijn. Bedenk dat angst en depressie niet zomaar zijn ontstaan. In de meeste gevallen gaat hier een groot verdriet aan vooraf, een periode van grote teleurstellingen, verlies, vernedering. Het alleen zijn, is een reddingsboei geworden, een veilige haven.

Omdraaien

Door negatieve gebeurtenissen kreeg je allerlei gevoelens die maken dat je liever alleen bent. Door het alleen zijn ervaar je minder geluk zodat je ...... liever alleen bent. Deze vicieuze cirkel moet omgedraaid worden. Je hebt de ander nodig. Dat is je ware natuur. Dat andere is er overheen komen te liggen, heeft je ware natuur (bijna) onzichtbaar gemaakt. Tijd om je ware natuur weer te herontdekken.

Praktijk

Ik ben me bewust dat bovenstaande enigszins kort door de bocht is. De werkelijkheid, jouw werkelijkheid, is altijd ingewikkelder en uniek. Tijdens de cursus angst en depressie de baas gaan we dieper op de materie in. Hoe kun je je cirkel van mensen om je heen vergroten op een wijze dat het je helpt, dat het goed voelt en een meerwaarde is? Hoe kun je mensen om je heen 'gebruiken' om gelukkiger te worden? Hoe kun je andere mensen jou laten 'gebruiken' om gelukkiger te worden?


Interesse

Ben je geïnteresseerd in de cursus angst en depressie de baas? Wil je, samen met gelijkgestemden, leren hoe je angst en depressie kunt overmeesteren? Wil je leren hoe je je ware, vrije, natuur weer aan de oppervlakte kunt laten komen, hoe je weer kunt genieten van nieuwe uitdagingen? Neem dan contact met me op: info@dps-communicatie.nl

maandag 7 januari 2013

Angst en depressie de baas. Deel 2: de bouwstenen.

Inleiding

In het vorige blog in deze reeks, heb ik uitgelegd dat je angst en depressie pas echt goed de baas kunt worden als je kijkt naar alle aspecten van het menszijn. In dit blog, deel 2, leg ik uit dat voeding de basis is voor je lichamelijke bestaan. Wil je angst en depressie behandelen, dan mogen we niet voorbij gaan aan deze basis.

Recycling

De bouwstenen van het menselijk lichaam zijn moleculen. Moleculen zijn de kleinste eenheden van het lichaam die we nog stoffelijk noemen. Je hele lichaam is opgebouwd uit deze bouwstenen. Moleculen vormen cellen, cellen vormen organen en organen vormen, gezamenlijk, het menselijk lichaam.

De cellen in je lichaam leven maximaal zo'n vijftien jaar en worden vervangen door nieuwe cellen. Een vijftien jaar oude cel behoort tot de oudjes. Veel cellen leven veel korter. De bovenlaag van je huid, bijvoorbeeld, is in twee weken totaal vernieuwd. Nog een feitje: per uur sterven er zo'n miljard cellen. Als je naar je lichaam kijkt, dan weet je dat het oudste deel, je skelet bijvoorbeeld, maximaal vijftien jaar oud is.

De nieuwe cellen worden gefabriceerd met moleculen en die moleculen haal je uit je voedsel. Als je je biefstukje eet, dan kan een deel daarvan gebruikt worden om een spiercel te vormen. Een fascinerend proces. Vooral als je kijkt naar de eeuwenlange rondreis van moleculen. Een rondreis die niet stopt in jouw lichaam. Eens verlaat elke molecuul jouw lichaam om als bouwsteen in een ander bouwwerk haar steentje bij te dragen.

Voor een gezond, sterk lichaam moet je genoeg van de juiste bouwstenen tot je nemen.

Voedsel voor energie

Je lekker in je vel voelen, is een proces en vergt energie, lekker dingen doen vergt energie, vroeg opstaan en de ochtend inademen, genieten van de stilte, zachtjes naar beneden gaan, koffie zetten en de heerlijke geur opsnuiven van gemalen koffiebonen vergt energie. Die energie haal je uit voeding. Het is dus zaak om goede voeding tot je te nemen om genoeg energie te hebben om al die dingen te doen.

Het is niet makkelijk

Alles wat u bent, doet, denkt is mede mogelijk gemaakt door voedsel. Vrij logisch, lijkt mij, dat we, willen we angst en depressie de baas worden, moeten kijken naar de rol van verschillende vitamines, mineralen, proteïnen, koolhydraten en noem maar op voor jouw lichaam, jouw functioneren en jouw welbevinden.

Het is geen makkelijke klus om algemene kennis hierover te vertalen naar jouw unieke, persoonlijke conditie en behoeftes. Wel een klus die de moeite waard is om op te pakken.

Depressie heeft vaak geen zin in dat soort speurwerk. Het kost energie en depressie heeft niet veel energie. Donkere stemmen zeggen dat het toch niet helpt. In het volgende blog zal ik het, mede daarom, hebben over een ander aspect van 'de mens': de mens als sociaal wezen.

DPS Communicatie verzorgt de cursus 'angst en depressie de baas'. In deze cursus wordt, naast allerlei andere thema's, dieper ingegaan op voeding. Als je geïnteresseerd bent in deze cursus of als je je in wilt schrijven, stuur dan een mail naar info@dps-communicatie.nl