zaterdag 27 april 2013

Intervisie

Voor het beste resultaat

Afgelopen donderdag mocht ik een groep studenten aan de lerarenopleiding begeleiden bij coaching en intervisie. Op mijn vraag of er intervisierondjes zijn op de stagescholen, werd ontkennend geantwoord. Eigenlijk is dat vreemd.
Afgelopen woensdag mocht ik mensen begeleiden die in de zorg werken met reflectie op het eigen handelen en intervisie. Op mijn vraag of er intervisierondjes zijn in de zorginstellingen, werd ontkennend geantwoord. Eigenlijk is dat vreemd.

Het lijkt zo vanzelfsprekend. Laat het personeel regelmatig een uurtje interviseren en hun beroepscompetenties zullen groeien. Groei is winst; op veel fronten.

Vijf redenen om direct intervisie in te voeren

1. Intervisie op een gestructureerde wijze

Groeien is vooral jezelf onder de loep nemen. Je moet weten waar je staat om te kunnen bepalen waar je heen moet. Wat doe ik, hoe doe ik het, doe ik het op de meest goede wijze? Wat zijn mijn valkuilen, wat moet ik doen om mezelf te verbeteren?
Leren doe je met anderen. Anderen geven ideeën, variaties op werkwijzes. Anderen zien jouw blinde vlekken. Kortom, anderen helpen je blik te verbreden en jezelf te leren kennen. Natuurlijk gebeurt dit ook in de wandelgangen, maar met intervisie gebeurt het periodiek en systematisch.

2. Intervisie als vangnet

Je werk kan hoge eisen aan je stellen: tijdsdruk, mentale druk, psychische druk, prestatiedruk. Het helpt om de problemen die je daarmee hebt te bespreken met anderen. Je zult verbaasd zijn over hoe je niet de enige bent die met dit of dat probleem worstelt. Collega's kunnen je vertellen hoe zij het opgelost hebben, maar je ook steunen in je leerweg. Je zult merken dat je niet alleen bent en juist in het samenzijn groeit je kracht. Dit zijn geen 'mooie woorden' alleen, dit is wetenschappelijk bewezen.

3. Je levert betere prestaties

Jij leert, jij voelt je gesteund en dat betaalt zich uit. Je gaat betere prestaties leveren. De grap daarvan is dat je je gesterkt zult voelen en meer aankunt. Je klanten, leerlingen, zorgvragers, zullen er blij mee zijn.

4. Als team kun je makkelijker en eerder bijsturen

Door regelmatig en systematisch te interviseren komen allerlei 'foutjes' in de protocollen eerder aan het licht en kunnen daardoor eerder bijgesteld worden. Ook komen foutjes in de interpretaties eerder aan het licht en kan er eerder bijgestuurd worden.

5. Intervisie voor kennismanagement

Mijn ervaring leert dat de periodieke gesprekken ook de verschillende talenten etaleert. Opeens zie je dat Pietje erg handig is met.... en Kees kan zo goed ..... Uiteraard is de volgende stap om de verschillende talenten efficiënt te gebruiken. Taken kunnen worden uitgeruild, onderlinge uitleg en trainingen kunnen gegeven worden. Het aangesproken worden op wat je wel kunt, geeft uiteraard ook weer het nodige zelfvertrouwen en werkvreugde.

Kortom intervisie is een boost voor ontwikkeling en groei. Dat komt ten goede aan de prestatie en uiteindelijk aan degene voor wie je het allemaal doet: klanten, leerlingen, zorgvragers.

Voor managers is dit erg interessant. Intervisie kost een beetje, maar levert veel op.

Voordeel 6 zou kunnen zijn dat het vrij makkelijk te leren is. Een goede trainer kan in 3 uurtjes al een flinke basis leggen voor heel veel intervisierendement.

Ik zeg: doen!