dinsdag 11 juni 2013

Woorden verbinden

Vitrine en kopje: vitrinekopje

Woorden verbinden mag in onze taal. Ga je gang, maak er iets leuks van. Verdiep je wel even in de verbindingsregeltjes: de tussen-n. Je ziet dat vitrinekopje (mijn tekstverwerker kent het woord niet; logisch, ik verzin het net) niet met tussen-n is geschreven. Dat is goed en volgens de regels.
Over de regeltjes ga ik het niet hebben. (Als je hierover meer uitleg wilt, mail me dan even.)

Taal en beleving

Geloof het of niet, maar mijn nicht, ik ben trots op haar, heeft haar doctorstitel (doctorentitel) in de wacht gesleept met een onderzoek naar de beleving bij de tussen-n. Ze wilde weten of de tussen-n, bij Nederlanders ook een meervoudsvorm, de beleving zou veranderen bij het woord. Concreet: zit in Nederlandse bessenjam (bessen is meervoud) meer bessen dan in de Engelse berryjam (berry is enkelvoud) naar de beleving van de native speaker. Als u geïnteresseerd bent, leest u dan vooral dit: http://www.kennislink.nl/publicaties/ieder-zijn-eigen-taalbril

(Als coach gebruik je de suggestie van taal voortdurend.)

Zo, dat is lang

Hoe interessant het onderzoek van mijn nichtje ook is, ook daar wil ik het niet over hebben. -Waar dan wel over? Maak je punt!-

Je kunt niet alleen twee worden met elkaar verbinden, maar ook drie, vier of nog meer. Daar moet je wel lef voor hebben, denk ik. Want, zou u een woord als meervoudigepersoonlijkheidsstoornissen op deze wijze schrijven? Ook dit woord kent mijn tekstverwerker niet en plaatst een rode streep en toch is het woord goed geschreven.

37 letters. Wie kan daar overheen?

Ik daag u uit. Verbind woorden en maak de langste verbinding. Misschien komt uw woord wel in het Van Dale woordenboek.

Vriendelijke groet,

Martin Bouwman
Info@dps-communicatie.nl
www.dps-communicatie.nl

maandag 3 juni 2013

Doelgericht en succesvol communiceren

Doelgericht en succesvol communiceren, hoe doe ik dat?

Eenvoudig is het niet. Uitgeleerd raak je nooit, maar onderstaande 5 tips kunnen al een grote verbetering opleveren.

Tip 1
Maak doelgericht ook echt doelgericht

Formuleer je doelen. Open deur? Tijdens mijn trainingen blijkt deze open deur voor veel mensen een eye-opener te zijn. Als een doel wel gesteld wordt, dan wordt vaak het middel als doel gesteld: ik wil een goede presentatie geven, is dan de doelstelling. Natuurlijk is dat je doelstelling niet.
Stel je wilt een sollicitatiebrief schrijven. Wat is dan je doel? Een goede sollicitatiebrief schrijven? Nee, dat is niet je doel. Uitgenodigd worden voor een gesprek, dat is je doel.

Even inzoomen. Een doel bestaat uit drie domeinen: informatie, emotie en actie. beschrijf je doel in die domeinen. Formuleer niet vanuit jezelf, formuleer vanuit je publiek: hij weet/kent, hij ervaart/voelt, hij doet/onderneemt.

Eerst je doel helder krijgen, dan pas verder werken.

Tip 2
Maak het persoonlijk

Nee, ik bedoel niet dat je gaat tutoyeren of op de man gaat spelen. Wat ik bedoel is dat je je doel bij iemand wilt bereiken. Zet die persoon centraal in jouw beleving. Hoe meer je weet van die iemand en hoe meer je inspeelt op de wensen, voorkeuren, taalgebruik en dergelijke van die persoon, hoe groter de kans is dat je je doel gaat bereiken. Als variant op 'ken u zelve,' zeg ik: 'ken uw publiek.'

Tip 3
Besteed zorg aan de opbouw van je boodschap

De ander moet je begrijpen, moet meegevoerd worden, moet geïnteresseerd raken en blijven, moet mee kunnen denken, moet .... 'ja, ik wil,' zeggen. De wijze waarop je je boodschap opbouwt, is van wezenlijk belang. Uiteraard geldt ook hier. Elke punt en komma moet in dienst staan van, een bijdrage leveren aan, het behalen van je doel.

Tip 4
Gebruik het juiste medium

Misschien ook een open deur, die in de praktijk geen open deur blijkt te zijn. Kies het medium dat de grootste kans biedt op het bereiken van je doel. Gebruik dat medium vervolgens optimaal. Volg de regels die gelden bij dat medium zodat het aansluit bij je publiek, de opbouw van je boodschap. Laat alles in het teken staan van jouw doelstelling.
Als je een relatie wilt verbreken en je emotiedoel is dat de ander begrip heeft voor jouw keuze, gebruik dan geen whatsapp.

Tip 5
Elimineer ruis

Ruis? Dat is alles wat er voor zorgt dat jouw boodschap, jouw doelstelling, niet overkomt bij je publiek. Die ruis kan extern zijn: lawaai, afleiding, taalbarrière en dergelijke. Ruis kan ook intern zijn; datgene wat zich afspeelt in de gedachtewereld van je publiek: irritatie, onbegrip, afleiding, vooringenomenheid, desinteresse enzovoort.

Ruis vindt altijd plaats, maar als je van te voren goed nadenkt over mogelijke ruis, dan kun je ruis tot het minimum beperken.

Overigens is mogelijke ruis de enige reden, naar mijn idee, om spelfouten zoveel mogelijk te voorkomen in je schrijfwerk. Er zijn mensen die de boodschap niet meer zien als ze een spelfout hebben ontdekt. Het zou jammer zijn als je niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek omdat in je brief een spelfoutje zit, terwijl je toch een uitstekend lasser bent, misschien wel de beste van alle sollicitanten.

Afrondend

De tips zijn uitgangspunten en doelstellingen. Ik ben benieuwd wat je ervaringen zijn als je eens een tijdje met deze tips aan de slag gaat. Laat het me vooral weten (info@dps-communicatie.nl / 06 267 265 29).

Succes gewenst,

DPS Communicatie
Martin Bouwman