Referenties onderwijs

Referenties onderwijs
HBO Bedrijfskunde
Myrna Bossers projectleidster (17 oktober 2018)


Hallo Martin, Dank voor de zeer tijdige aanlevering van de lesplannen Leidinggeven. Interessante lessen, fijne variatie aan werkvormen, lijkt me naast ‘nuttig’ erg leuk voor studenten om te volgen. Kwaliteitsonderzoek LOI (2017)

Ook in 2017 heeft de LOI een kwaliteitsonderzoek laten doen naar mijn functioneren. De kwaliteitscontrole wordt gedaan door collega's, studenten en leidinggevenden.Evaluatie van studenten n.a.v. colleges, stagebegeleiding, afstudeerbegeleiding en huiswerkbeoordelingen.

Samenvatting evaluatieformulieren van studenten na college.
Gemiddelde scores stellingen (schaal 1 - 5):

1. De docent beschikte over voldoende kennis                                           4,51    
2. Het was merkbaar dat de docent praktijkervaring heeft                         4,5
3. De docent wist de leerstof duidelijk over te brengen                               4,37
4. De docent leverde een toegevoegde waarde aan de leerstof                 4,26
5. De docent was gemotiveerd om de bijeenkomsten te geven                 4,47
6. De docent toonde betrokkenheid                                                             4,51
7. De docent wist de leerstof te vertalen naar de praktijk                            4,43
8. De docent anticipeerde goed op de behoeftes vanuit de groep              4,46

Samenvatting sterke punten docent:
Humor, veel kennis, duidelijke uitleg.

Samenvatting verbeterpunten docent:
Minder ingaan op bijzaken.

Gemiddelde totaalwaardering op een schaal van 1 tot 10
Wat is uw totaalwaardering voor de docent                                     8,31


Sterke punten
Feedback bij huiswerkbeoordelingen: Martin vermeldt per vraag heel duidelijk wat er goed is en wat niet en gaat goed in op de fouten/valkuilen van de student. Ook de zaken die juist goed gaan worden benoemd. In de algemene feedback worden prima conclusies getrokken en wordt samengevat neergezet wat er anders of beter kan.

Als stagedocent laat Martin zien de ingestuurde stukken serieus te bekijken, zoals blijkt uit de feedback op de formulieren inbreng werkplek die nog onvolledig waren.
Bij het Skypegesprek wordt het gesprek helder samengevat in het proces-verbaal.

Interne feedback op Martin's rol als afstudeerbegeleider: de betrokkenheid bij studenten wordt zeer op prijs gesteld. Hij voert zijn werkzaamheden naar behoren uit en wij hopen dat hij nog veel studenten gaat begeleiden in de toekomst.

Feedback leidinggevenden op Martin's rol als stagedocent: een kundige docent. Helaas heeft nog niet veel stageopdrachten gehad en wij hopen dat dit in de toekomst gaat veranderen.

Verbeterpunten tijdens colleges: minder ingaan op bijzaken.
Als stagedocent
 de werkplek formeel  accorderen door het uploaden van de conclusie over de werkplek, zoals deze op het formulier staat. 


Kwaliteitsonderzoek LOI (2016)

Gemiddelde scores van evaluaties. Score stellingen 0-5:


1. De docent beschikte over voldoende kennis                                           4,7 (van max 5 punten)
2. Het was merkbaar dat de docent praktijkervaring heeft                         4,7 (van max 5 punten)
3. De docent wist de leerstof duidelijk over te brengen                               4,8  (van max 5 punten)
4. De docent leverde een toegevoegde waarde aan de leerstof                 4,7  (van max 5 punten)
5. De docent was gemotiveerd om de bijeenkomsten te geven                 4,8  (van max 5 punten)
6. De docent toonde betrokkenheid                                                             4,8  (van max 5 punten)
7. De docent wist de leerstof te vertalen naar de praktijk                            4,7  (van max 5 punten)
8. De docent anticipeerde goed op de behoeftes vanuit de groep              4,7  (van max 5 punten)

Samenvatting sterke punten docent:
Docent doet mee met werkgroepen, Duidelijk, veel voorbeelden, Tijd voor verdieping, inhoud ook goed Betrokken, met humor Kennis van de materie
Samenvatting verbeterpunten docent:Geen
Gemiddelde totaalwaardering op een schaal van 1 tot 10
Wat is uw totaalwaardering voor de docent                                     8,9 (van max 10)
Scoort goed op evaluaties en is een erg betrokken docent . Verder hebben we geen op of aanmerkingen. Wij zijn zeer tevreden en zetten Martin graag in voor de bijeenkomsten.

Begeleiding aftuderen studentenEindconclusieHoogste score. Docent is kundig en betrokken bij studenten. Neem bij vragen of problemen contact op met de afdeling afstudeeropdrachten. Dit wordt als zeer prettig ervaren.

Begeleiding aan coaching studentenEindconclusieHoogste score. Een prima coach met kennis van zaken en een positieve en inhoudelijk sterke stijl van begeleiden. De richtlijnen worden goed gevolgd. 
Tijdigheid Snelheid waarop de docent/coach reageert op vragen en waarop hij opdrachten nakijkt en beoordeelt.
Eindoordeel: De docent is zeer snel. 
Klachten Zijn er ontevreden studenten.
Eindoordeel: Er zijn geen klachten en er is geen ontevredenheid over het functioneren van de docent.

Veel voorkomende feedback van studentenVeel praktijkervaringHumorLaat ons zelf ontdekkenZet aan tot denkenHoudt rekening met wensenVind aansluitingAardigEnthousiastFlexibel


Correen DekkerCollega docent (Juli 2015)

Reitdiepcollege

Ik heb Martin leren kennen als een serieuze collega, die in koffiepauzegesprekken goede vragen stelde en goede adviezen gaf. Door door te vragen dwong hij je woorden zorgvuldig te kiezen en je gedachten te structureren. Heel waardevol.Kwaliteitsonderzoek LOI (2015)
Intern en extern kwaliteitsonderzoek van de LOI.  

Onderstaande is de samenvatting/conclusie van het kwaliteitsonderzoek naar de werkzaamheden verricht door Martin Bouwman. 

Vorm en stijl 
Op welke wijze staat de docent zijn studenten te woord.
Eindoordeel: Hoogste score. 
De docent geeft de student prima feedback. Bij een opgave heeft de docent in het door de student aangeleverde document m.b.v. wijzigingen bijhouden duidelijke aanwijzingen gegeven. Voor de student is dit heel helder en leerzaam.

Inhoud en toepassing Eindoordeel: Hoogste score.
De docent geeft over het algemeen stimulerende feedback, afhankelijk van de soort opdracht. De ene opdracht leent zich daar beter voor dan de andere. Het voorstel document van de docent ziet er heel goed uit en is laagdrempelig. 

Waardering en resultaat Is de feedback in overeenstemming met het behaalde resultaat.
Eindoordeel: Hoogste score.
De resultaten komen overeen met de gegeven feedback. Er is geen onduidelijkheid tussen cijfer en gegeven feedback. 

Tijdigheid Snelheid waarop de docent/coach reageert op vragen en waarop hij opdrachten nakijkt en beoordeelt. Eindoordeel: De docent is zeer snel. 

Klachten 
Zijn er ontevreden studenten.
Eindoordeel: Er zijn geen klachten en er is geen ontevredenheid over het functioneren van de docent.

Evaluatie docent door studenten lerarenopleiding Nederlands en Engels Evaluatie door studenten van gegeven colleges van de docent (Martin Bouwman).
De cijfers die studenten geven aan de docent variĆ«ren tussen 7,0 en 10. Gemiddelde cijfer ligt boven de 8,5. De studenten zijn zeer tevreden over vakkennis, structuur van de colleges en de wijze waarop de docent met de studenten omgaat. Het leerrendement is goed/hoog. Wat veelvuldig terugkomt als extra opmerking: ‘docent is betrokken, docent zet aan tot nadenken, docent benadert de stof vanuit verschillende perspectieven, docent is terzake kundig.’
Frans van DietenCoƶrdinator Noorderpoort  (Mei 2011)
Noorderpoort
Martin Bouwman is een docent die zeer betrokken is bij zijn leerlingen. Hij doet zijn werk met veel liefde, hij heeft een groot relativeringsvermogen en gaat met humor de eventuele wrijvingen tegemoet. Martin kijkt graag over drempels heen de toekomst in. ‘Als een deur dichtgaat, gaan er andere deuren weer open’, is een typerende uitspraak voor hem. Hij is altijd bereid om ons bij te staan bij extra klussen. Een prima docent.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten